Ønsker du å bli barne- og ungdomsarbeider? 

         

Informasjon om de ulike kursmodellene finner du her!

Oppstart jan-aug! Rullerende opptak! Klasseromsundervisning!

Referanse:

"En ryddig gjennomgang av hele pensum i barne-og u arbeiderfaget. Oversiktlig kursportal med fine illustrativt videoer slik at en kan også studere i eget tempo. Janne er tilgjengelig og ryddig og tok meg gjennom pensum på en utmerket måte og gjør deg godt forberedt til eksamen" Anbefales! 

Student - Vår 2020

NB! Viktig melding!

Pga teknisk arbeid i Lånekassen så vil det ikke være mulig å søke lån og finne RessursAkademiet som lærested i midten av juli. Dette er siste melding vi har fått fra Lånekassen. Dette gjelder alle læresteder som har videregående opplæring for voksne. Hvis du ikke har funnet oss hos Lånekassen så er dette årsaken. 

Eksamensforberedende Barne- og ungdomsarbeider VG2 - Teori

OPPSTART 24 august 2020

Modell 1 - Oppstart januar og august for intensivt kurs. Varighet 1 semester med "live videoundervisning. Eksamen avlegges vår og høst. Følger offentlige læreplaner for videregående opplæring.

Pris 14000,-

Modell 2 - Rullerende opptak med "live" videosamlinger. 

Pris 14000,-

Godkjent av Statens Lånekasse for utdanning.

Modell 3 - Klasseromsundervisning ca 150 timer undervisning, en dag pr. uke. 

Sted Drammen - Ta kontakt for ytterligere informasjon!

Du vil uansett ha tilgang til kursportalen 1år fra kjøp!

KURS INFORMASJON

Eksamensforberedende VG2 teori Barne- og ungdomsarbeider. 

Hvorfor skal du delta på kurset?

Ved å delta på VG2 teori kurs Barne- og ungdomsarbeider hos RessursAkademiet vil du være kvalifisert for å gjennomføre teoretisk eksamen som praksiskandidat slik at du kan melde deg opp til fagprøven i etterkant.

Veien videre etter kurset

Når teoretisk eksamen er bestått må den enkelte dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring ved oppmelding til fagprøven. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer praksis og arrangerer fagprøven. Bestått teoretisk eksamen og fagprøve i etterkant fører frem til fagbrev.

1. Helsefremmende arbeid

I helsefremmede arbeid vil du oppdage at du til en hver tid vil ha en viktig rolle. Du vil møte barn og unge i ulike sammenhenger og situasjoner. Programfaget handler om hvordan fysisk og psykisk helse og positiv selvfølelse kan stimuleres hos barn og unge, og om hvordan barn og unge utvikler evne til å ta medansvar for eget liv, og hvordan de bruker sine ressurser og sitt sosiale nettverk. Ulike sider ved barn og unges forhold til tobakk, rusmidler og kriminalitet inngår, samt temaene kjønnsroller, selvfølelse, mobbing og rasisme. Betydningen av utfordrende aktiviteter, utholdenhet og styrke som grunnlag, trygg og sunn mat for barn og unges vekst og utvikling. 

Barn i lek.jpg
Samhandling voksen - barn 2shutterstock_196155035.jpg

2. Kommunikasjon og samhandling

Programfaget handler om hvordan en kan stimulere vekst og utvikling hos barn og unge med ulik livssituasjon, kulturtilhørighet og funksjonsnivå. Faget handler om de voksne som rollemodell og betydningen av språkbruk og omgangsform. Sosialiseringsprosessen hos barn og unge, utvikling av sosial kompetanse, empati, respekt og toleranse inngår i faget. Programfaget handler også om samarbeid, gruppeprosesser og konflikthåndtering. Du vil også lære hvordan du som arbeidstaker kan samarbeide og kommunisere med barn og unge innenfor trygge rammer som ivaretar både deg selv, barna du har ansvar for og dine kollegaer.

3.Yrkesutøvelse

Programfaget handler om barn og unges oppvekstvilkår i et flerkulturelt og mediepåvirket samfunn, og om ulike typer aktiviteter som brukes i det pedagogiske arbeidet for barn og unge. Observasjon, planlegging, dokumentasjon, motivering, vurdering og valg av hensiktsmessige pedagogiske metoder er grunnleggende i faget. Betydningen av lek og aktivitet for læring og utvikling inngår i faget. Yrkesforståelse, rammefaktorer, regelverk og måldokumenter som er styrende for pedagogiske virksomheter og andre arenaer der barn og unge oppholder seg inngår i faget.

voksen og barn i sklia.jpg

 PRESENTASJON AV DIN LÆRER OG FAGANSVARLIG

Fagansvarlig lærer

Hei, jeg heter Janne Tveit Stensrud og er kursutvikler, fagansvarlig og pedagogen i alle våre studier og kurs. 

Er utdannet spesialpedagog og har lang arbeidserfaring innenfor fagfeltet. Har tidligere undervist i videregående opplæring, underviser nå i fagskole og høyere utdanning. Har mastergrad i pedagogikk med spesialpedagogikk.

Det vektlegges høy faglig kvalitet i opplæringen, så du kan være trygg på at vi leverer når du kjøper kurs hos oss!

Har gode referanser og resultater!

Håper på et samarbeid med deg på veien mot dine mål!!

Skjermbilde 2020-01-04 kl. 14.43.39.png

Referanser

RessursAkademiet

“Student”

RessursAkademiet

“Student”

Janne er en lærer/veileder med mye god kunnskap og erfaring i det hun gjør, hun er oppmuntrende og gir alt og mer til å støtte sinne studenter hele veien. Hun er engasjert i jobben sin, bryr seg om hvert enkelt elev og er alltid klar til å hjelpe. Hun er alltid glad, positiv, å ser det gode i alle. For meg har Janne vært den beste lærer jeg har hatt noen gang.

RessursAkademiet

“Student”

RessursAkademiet

“ Student ”

En fantastisk god lærer og mentor. Sprudlende, genuin, snill, energisk, dyktig og engasjert er stikkord. Hun støttet og veiledet oss gjennom også når vi følte vi hadde møtt veggen. En lærer som virkelig bryr seg om studentene sine og strekker seg langt. Hun gir veldig gode tilbakemeldinger som er konkrete, direkte og ærlige og til stor hjelp. Det er alltid fokus på det positive og hun er raus med ros.