Om Ressursakademiet

RessursAkademiet samarbeider med RessursCompagniet. Vår visjon er at RessursAkademiet skal bidra til vekst og utvikling både personlig og faglig gjennom våre nettkurs.

Vi jobber hver dag med å hjelpe våre kunder å nå sine mål og vi brenner for at våre kunder lykkes. Vi tilbyr tilpasset pedagogikk og har kurs av høyeste kvalitet.

Image by KOBU Agency

Barne- og ungdomsarbeider

Karriereveiledning

Karriereverktøy

Gå til kurs - Ny side kommer