Felles for våre modeller

   

  • Du vil ha tilgang til læringsportalen med alt materiell 1 år fra betaling slik at du enklere kan repetere og forberede deg​ til fagprøven. 

  • Læringsplattform - Opplæringen vil foregå i klasserom og på nett som er knyttet til egen læringsplattform Canvas. Studenten logger inn med eget brukernavn og passord. Det avhenger av hvilke modell du velger om det er rent nett opplæring, med undervisning eller veiledning. 

  • Innhold - Studiet vil inneha klasseromsundervisning der det er valgt, video presentasjoner og  forelesninger i pdf og video presentasjoner for hvert kapittel, som studenten til enhver tid kan repetere, samt refleksjonsoppgaver for hvert kapittel. ​Studentene vil kunne sende inn innsendingsoppgaver for hvert emne som bygger på øving til eksamen.

  • Betaling - Du kan betale via kredittkort, SVEA Finans eller Lånekassen. Vi anbefaler at du søker mellomfinansiering gjennom SVEA Finans, mens du venter på behandling av søknad hos Lånekassen da det kan ta opptil 6 uker.

  • Tilgang kursportal - Når du har betalt kursavgiften så vil du få en e-post med kontrakt som du må fylle ut og returnere. Du vil få tilgang til kursportalen når kursavgiften er betalt, og ved oppstartsdato. 

       Ingen formelle fagkrav, men det vil være en fordel med praksis / kjennskap til

       faget, og å bruke nett og PC.

Kids spiller skattejakt
barn som løper
  • Modell 1 og 2 - Innsendingsoppgaver for hver emne som har fokus på eksamen. Disse blir vurdert til Godkjent / Ikke godkjent.​​ Innsendingsoppgavene vil være praksisnære og gjenspeile det teoretiske innholdet for hvert emne. De sendes veileder i kursportalen for vurdering. Studenten vil kunne sende inn besvarelse 2 ganger til vurdering.

  • Modell 3 og 4 - Klasseromsundervisning - Følger samme struktur som portalen for modell 2 og 3. Forskjellen er fysisk undervisning

  • Kursbevis -  Alle oppgaver må være besvart og vurdert til godkjent før studiet kan bli godkjent med kursbevis.​

  • Kommunikasjon med nettveileder - foregår ved at studentene vil ha mulighet for å stille korte spørsmål på e-post eller i forkant av video undervisningen. Henvendelser vil bli besvart i løpet av 24 timer. 

  • Praksiskandidatordningen

       Se Praksiskandidatordningen www.udir.no

       Skriftlig eksamen for praksiskandidater - Praksiskandidater må ha bestått en egen             eksamen før de melder seg opp til fag- eller svenneprøven. Dette er regulert i                     forskrift til opplæringsloven § 3-47 tredje ledd. Eksamenen er utarbeidet av                         Utdanningsdirektoratet etter gjeldende Vg3 læreplan for lærefaget i Læreplanverket         for Kunnskapsløftet LK20.

       Sjekke frister for oppmelding! EksamenskodeBUA3102 skriftlig  

     

       Du kan avlegge eksamen, den teoretiske prøven selv om du ikke har nok godkjent           praksis! Normale frister for oppmelding er i januar for eksamen vår, og i august /  

       september for eksamen høst. ​

Våre finansieringsløsninger

                                                                        SVEA Finans

 

 

                                                                        Lånekassen

                                                         

 

 

 

Alle våre modeller er godkjent av Lånekassen for utdanning.