Lærer og barn i biblioteket

Ønsker du å bli barne- og ungdomsarbeider?

Vi tilbyr ulike modeller slik at du kan velge hvilken som passer best for deg!

Oppstart nytt intensivt kurs Modell 1 - 18 januar 2021. 

Om barne- og ungdomsarbeiderfaget

Teorigrunnlaget skal medvirke til å dekke behovet for barne- og ungdomsarbeidere som kan legge til rette for aktivitet, glede og livsutfoldelse for barn og unge. Samfunnet har behov for barne- og ungdomsarbeidere som er tydelige rollemodeller, ser det enkelte individ og er bevisst på de utfordringer barn og unge har i et flerkulturelt samfunn.

Opplæringen skal bidra til å utvikle evne og vilje til fleksibilitet og samarbeid om barn og unges opplæring, utvikling og trivsel, og kunnskap om hvordan barn og unge lærer. Bidra til vern om miljøet og naturen og til varierte og utfordrende kultur- og kvalitetsopplevelser. Programfagene skal også stimulere til et fellesskap preget av glede, lek, utforskning, læring og samhørighet.

Omsorg for, og utdanning av barn og unge er viktige oppgaver i samfunnet. Barne- og ungdomsarbeider er en utdanning for deg som ønsker å arbeide blant barn og unge i alderen 0-18 år.

Utdanningen er spesielt for deg som allerede har praksis innen faget og som ønsker å få en formell utdannelse samtidig som du jobber. Nå har du mulighet til få den teoretiske kunnskapen som kvalifiserer for å gå videre mot et fagbrev. 

Vi anbefaler at du tar teorien for barne- og ungdomsarbeiderfaget tidlig i ditt opplæringsløp, slik at du kan praktisere fagområdet med god teoretisk innsikt!

Om barne- og ungdomsarbeiderfaget

 • Teorigrunnlaget mot et fagbrev!

 • Attraktiv kompetanse - Attraktiv på jobbmarkedet

 • Fra ufaglært til faglært med fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider

 • En økonomisk investering!

 • Benytter godkjent læreplan for Barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Vi tilbyr

 • Dyktige pedagoger med høy kompetanse

 • Tett, ukentlig oppfølging

 • Konkurransedyktige priser

 • Tilgang til kursportal i 1 år fra betalingsdato

 • Kurset er godkjent av Lånekassen

Har du arbeidserfaring fra arbeid med barn og ønsker et fagbrev?

   Da må du gjøre følgende:​

 • Gjennomføre teorigrunnlaget for VG2, og deretter bestå eksamen for VG2 Barne- og ungdomsarbeider. 

 • Melde deg opp til fagprøven for fagbrev, og gjennomføre den.

 • Da går du fra ufaglært til faglært med fagbrev!

 • Praksiskandidatordningen - Få godkjent din praksis hos din fylkeskommune. Kontakt med oss, eller fagopplæring hos din fylkeskommune.

 • Realkompetansevurdering - Når det gjelder vurdering av din kompetanse i forhold til videregående opplæring så kan du ta kontakt med voksenopplæringen i ditt fylke slik at de kan gi deg veiledning på hvordan du skal gå frem. 

       For mer informasjon, kontakt oss via kontaktskjema!

 

Modell 1

Intensivt kurs med undervisning en gang pr. uke. Virituelt klasserom.

Oppstart Januar og August

Les mer her!

Modell 2

Rullerende opptak med 6 - 8 individuelle veiledningstimer. For deg som ønsker å bruke lengre tid på kurset.

Les mer her!

Modell 3

Klasseromsundervisning for deg som ønsker personlig oppmøte og oppfølging.

Les mer her!

Modell 4

Nettkurs stort sett uten videoundervisning. Rullerende opptak.

Les mer her!

1. Helsefremmende arbeid

I helsefremmede arbeid vil du oppdage at du til en hver tid vil ha en viktig rolle. Du vil møte barn og unge i ulike sammenhenger og situasjoner. Programfaget handler om hvordan fysisk og psykisk helse og positiv selvfølelse kan stimuleres hos barn og unge, og om hvordan barn og unge utvikler evne til å ta medansvar for eget liv, og hvordan de bruker sine ressurser og sitt sosiale nettverk. Ulike sider ved barn og unges forhold til tobakk, rusmidler og kriminalitet inngår, samt temaene kjønnsroller, selvfølelse, mobbing og rasisme. Betydningen av utfordrende aktiviteter, utholdenhet og styrke som grunnlag, trygg og sunn mat for barn og unges vekst og utvikling. 

Image by Ben Wicks
Kids Spille

2. Kommunikasjon og samhandling

Programfaget handler om hvordan en kan stimulere vekst og utvikling hos barn og unge med ulik livssituasjon, kulturtilhørighet og funksjonsnivå. Faget handler om de voksne som rollemodell og betydningen av språkbruk og omgangsform. Sosialiseringsprosessen hos barn og unge, utvikling av sosial kompetanse, empati, respekt og toleranse inngår i faget. Programfaget handler også om samarbeid, gruppeprosesser og konflikthåndtering. Du vil også lære hvordan du som arbeidstaker kan samarbeide og kommunisere med barn og unge innenfor trygge rammer som ivaretar både deg selv, barna du har ansvar for og dine kollegaer.

3.Yrkesutøvelse

Programfaget handler om barn og unges oppvekstvilkår i et flerkulturelt og mediepåvirket samfunn, og om ulike typer aktiviteter som brukes i det pedagogiske arbeidet for barn og unge. Observasjon, planlegging, dokumentasjon, motivering, vurdering og valg av hensiktsmessige pedagogiske metoder er grunnleggende i faget. Betydningen av lek og aktivitet for læring og utvikling inngår i faget. Yrkesforståelse, rammefaktorer, regelverk og måldokumenter som er styrende for pedagogiske virksomheter og andre arenaer der barn og unge oppholder seg inngår i faget.

Image by Anna Samoylova

Finansiering

I samarbeid med SVEA Finans tilbyr vi inntil rentefri nedbetaling over hele 6 måneder, med muligheter for å utvide nedbetalingstiden til 12 eller 24 måneder. (Ved lengre nedbetalingstid enn 6 måneder tilkommer renter).

Tilbudet om 6 måneders rentefri nedbetaling er et populært tilbud hos våre studenter, da det enklere gjør betaling av kursavgiften til oss. På denne måten slipper man å ha oppspart hele beløpet, og man kan så bruke deler av støtte fra Lånekassen når den kommer til å betale ned studiefinansieringen gjennom SVEA. 

For informasjon om dine finans og nedbetalingsmuligheter hos SVEA gå til SVEA Finans for å legge inn en søknad og se vilkår og betingelser ved å trykke på knappen under.

 

Finansiering

Vi er godkjent som lærested RessursAkademiet av Lånekassen, så du kan søke Lånekassen om lån til Barne- og ungdomsarbeider VG2 Teori.

Fagansvarlig lærer

Teorigrunnlaget skal medvirke til å dekke behovet for barne- og ungdomsarbeidere som kan legge til rette for aktivitet, glede og livsutfoldelse for barn og unge. Samfunnet har behov for barne- og ungdomsarbeidere som er tydelige rollemodeller, ser det enkelte individ og er bevisst på de utfordringer barn og unge har i et flerkulturelt samfunn.

Janne Tveit Stensrud og er kursutvikler, fagansvarlig og pedagogen i alle våre kurs. 

Er utdannet spesialpedagog og har lang arbeidserfaring innenfor fagfeltet. Har tidligere undervist i videregående opplæring, underviser nå i fagskole og høyere utdanning. Har mastergrad i pedagogikk med spesialpedagogikk.

Det vektlegges høy faglig kvalitet i opplæringen, så du kan være trygg på at vi leverer når du kjøper kurs hos oss!

Har gode referanser og resultater!

Håper på et samarbeid med deg på veien mot dine mål!

Noe du lurer på?

Har du noen spørsmål tilknyttet et av kursene? Eller lurer du på noe helt annet? Kontakt oss i dag, så svarer vi så raskt som mulig.

+47 913 86 678

Image by KOBU Agency

Send oss en melding

Utviklet av Digitale Medier