Lærer og barn i biblioteket

Ønsker du å bli barne- og ungdomsarbeider?

Se på våre ulike modeller slik at du kan velge hvilken som passer best for deg!

Les om våre ulike modeller her!

Om barne- og ungdomsarbeiderfaget

Teorigrunnlaget skal medvirke til å dekke behovet for barne- og ungdomsarbeidere som kan legge til rette for aktivitet, glede og livsutfoldelse for barn og unge.

 

Samfunnet har behov for barne- og ungdomsarbeidere som er tydelige rollemodeller, ser det enkelte individ og er bevisst på de utfordringer barn og unge har i et flerkulturelt samfunn.

Opplæringen skal bidra til å utvikle evne og vilje til fleksibilitet og samarbeid om barn og unges opplæring, utvikling og trivsel, og kunnskap om hvordan barn og unge lærer. Bidra til vern om miljøet og naturen og til varierte og utfordrende kultur- og kvalitetsopplevelser. Programfagene skal også stimulere til et fellesskap preget av glede, lek, utforskning, læring og samhørighet.

Omsorg for, og utdanning av barn og unge er viktige oppgaver i samfunnet. Barne- og ungdomsarbeider er en utdanning for deg som ønsker å arbeide blant barn og unge i alderen 0-18 år.

Utdanningen er spesielt for deg som allerede har praksis innen faget og som ønsker å få en formell utdannelse samtidig som du jobber. Nå har du mulighet til få den teoretiske kunnskapen som kvalifiserer for å gå videre mot et fagbrev. 

Alle våre kursmodeller forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater. 

 

Vi støttes av Lånekassen!

Modell 1 - Intensivt kurs
Virtuelt klasserom

Oppstart januar 2023

 • Opplæringen gjennomføres som nettkurs via vår digitale kurs plattform med videoundervisning en gang pr. uke med faglærer og studenter

 • Undervisningen gjennomgår pensum og oppgaver i forhold til studiets læreplan og med fokus på eksamen.

 • Innsendingsoppgaver med vurdering, og prøveeksamen.​

 • Oppstart januar og august!   

 

       Kursstart: 01.2023

       Kursslutt: 06.2023

       Tidspunkt: 17.30 - 20.30

       Undervisning en gang pr.uke

       Kursid: Modell 1 Intensiv

Tilgang til kursportalen 1 år fra betaling!

Modell 2 -Rent nettkurs

              Rullerende opptak!                 Oppstart januar 2023!

 • Opplæringen gjennomføres som rent  nettkurs uten video-undervisning via vår digitale kurs plattform.

 • Dette er selvstudium med  videoforelesningene som ligger til hvert kapittel i kursportalen.

 • Alle kursportalene har samme faginnhold

 

 • Start når du ønsker!

 Tilgang til kursportalen 1 år fra betaling!

Modell 3 - Klasserom

 Klasserom i Drammen

OPPSTART januar 2023

 • Kurs med klasseromsundervisning​.

 • Endringer og eventuell oppstart publiseres her!

 • Ta kontakt via vårt kontaktskjema for informasjon, priser, oppstart og påmelding!

 

       Kursstart:  01.2023

       Kursslutt:  06.2023

       Tidspunkt: 17.30 - 20.30

       Sted: Mer info kommer!

       Kursid: Modell 3 Klasserom

       Undervisning en gang pr. uke

     

Vi tar forbehold om at vi må ha inntil

10 - 15 påmeldte for å starte opp!

Modell 4- 2 semester
Klasserom i Drammen

Oppstart høst 2022​

 • Denne modellen går over to semester hvor undervisningen foregår på deltid over ett år.

 • Undervisningen gjennomgår pensum og oppgaver i forhold til studiets læreplan og med fokus på eksamen.

 • Innsendingsoppgaver med vurdering, veiledning og prøveeksamen.​

 

​       Kursstart: 24.10.2022

       Kursslutt:  05.2023

       Tidspunkt: 17.30 - 20.30

       Undervisning en gang pr. uke

Vi tar forbehold om at vi må ha inntil 10 - 15 påmeldte for å starte opp!

  Ta kontakt via kontaktskjema for info!

25500,-

 • Teorigrunnlaget VG2 som du må ha for å senere ta et fagbrev!

 • Attraktiv kompetanse - Attraktiv på jobbmarkedet

 • Fra ufaglært til faglært med fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider

 • En økonomisk investering!

 • Benytter godkjent læreplan VG2 for Barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Vi tilbyr

 • Dyktige pedagoger med høy kompetanse

 • Tett oppfølging og tilrettelagt for voksne

 • Din erfaring og kompetanse verdsettes inn undervisningssammenheng, som en del av undervisningsmetoden.

 • Konkurransedyktige priser.

 • Tilgang til kursportal i 1 år fra betalingsdato

 • Kurset er godkjent av Lånekassen

 • Tilbyr finansiering gjennom Svea Finans

Har du arbeidserfaring fra arbeid med barn og ønsker et fagbrev?

 

   

   Da må du gjøre følgende:​

 • Gjennomføre teorigrunnlaget for VG2 og VG3, og deretter bestå skriftlig teori eksamen for VG 3 Barne- og ungdomsarbeider. 

 • Melde deg deretter opp til fagprøven for fagbrev, og gjennomføre den.

 • Da går du fra ufaglært til faglært med fagbrev!

 • Praksiskandidatordningen - Få godkjent din praksis hos din fylkeskommune. Kontakt med oss, eller fagopplæring hos din fylkeskommune.

 • Realkompetansevurdering - Når det gjelder vurdering av din kompetanse i forhold til videregående opplæring så kan du ta kontakt med voksenopplæringen / fylkeskommunen i ditt fylke slik at de kan gi deg veiledning på hvordan du skal gå frem. 

 • Du bør ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå 

     

       For mer informasjon, kontakt oss via kontaktskjema!

Bli Barne- og ungdomsarbeider

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

 1. Pedagogisk arbeid

Lek, læring og utvikling

Kjerneelementet lek, læring og utvikling handler om barn og unges utvikling og om bruk av utviklingspsykologi i det praktisk-pedagogiske arbeidet.

 

Videre handler det om lek, læring og aktiviteter som bidrar til mestring og god selvfølelse. Omsorg som grunnlag for en trygg oppvekst står sentralt. Å praktisere hygiene og smittevern inngår også.

Barn i aktivitet - shutterstock_148995728.jpg

3.Yrkesutøvelse

Programfaget handler om barn og unges oppvekstvilkår i et flerkulturelt og mediepåvirket samfunn, og om ulike typer aktiviteter som brukes i det pedagogiske arbeidet for barn og unge. Observasjon, planlegging, dokumentasjon, motivering, vurdering og valg av hensiktsmessige pedagogiske metoder er grunnleggende i faget. Betydningen av lek og aktivitet for læring og utvikling inngår i faget. Yrkesforståelse, rammefaktorer, regelverk og måldokumenter som er styrende for pedagogiske virksomheter og andre arenaer der barn og unge oppholder seg inngår i faget.

Image by Anna Samoylova
Kids Spille

2. Kommunikasjon og samhandling

Samarbeid og relasjoner

Kjerneelementet samarbeid og relasjoner handler om å kommunisere og samarbeide med barn, unge, kolleger og foresatte med ulik bakgrunn.

 

Videre handler det om tverrfaglig samarbeid og relasjonskompetanse i møte med barn og unge, individuelt og i grupper.

3. Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Teknologi og lovverk

Kjerneelementet teknologi og lovverk handler om muligheter og utfordringer som barn og unge møter i en teknologisk og digital hverdag, og om å veilede barn og unge til å gjøre gode valg.

 

Videre handler det om å bruke ny teknologi i det pedagogiske arbeidet og å kommunisere med barn og unge og foresatte ved hjelp av digitale ressurser. Det handler også om å følge etiske retningslinjer og å anvende relevant lov- og regelverk.

 

Didaktisk metodevalg

Kjerneelementet didaktisk metodevalg handler om å velge metoder som bidrar til barn og unges læring og mestring.

Videre handler det om å observere, planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere praktisk-pedagogisk arbeid med barn og unge.

Image by Anna Samoylova

Fagansvarlig lærer

Teorigrunnlaget skal medvirke til å dekke behovet for barne- og ungdomsarbeidere som kan legge til rette for aktivitet, glede og livsutfoldelse for barn og unge.

 

Samfunnet har behov for barne- og ungdomsarbeidere som er tydelige rollemodeller, ser det enkelte individ og er bevisst på de utfordringer barn og unge har i et flerkulturelt samfunn.

Janne Tveit Stensrud og er kursutvikler, fagansvarlig og pedagogen i alle våre kurs. 

 

Er utdannet spesialpedagog og har lang arbeidserfaring innenfor fagfeltet. Har tidligere undervist i videregående opplæring, underviser nå i fagskole og høyere utdanning. Har mastergrad i pedagogikk med spesialpedagogikk. 

 

Det vektlegges høy faglig kvalitet i opplæringen, så du kan være trygg på at vi leverer når du kjøper kurs hos oss!

Håper på et samarbeid med deg på veien mot dine mål!

Lykke til med din opplæring!

Svea_hvit_primary.png

Finansiering

I samarbeid med SVEA Finans tilbyr vi inntil rentefri nedbetaling over hele 6 måneder, med muligheter for å utvide nedbetalingstiden til 12 eller 24 måneder. (Ved lengre nedbetalingstid enn 6 måneder tilkommer renter).

Tilbudet om 6 måneders rentefri nedbetaling er et populært tilbud hos våre studenter, da det enklere gjør betaling av kursavgiften til oss. På denne måten slipper man å ha oppspart hele beløpet, og man kan så bruke deler av støtte fra Lånekassen når den kommer til å betale ned studiefinansieringen gjennom SVEA. 

For informasjon om dine finans og nedbetalingsmuligheter hos SVEA gå til SVEA Finans for å legge inn en søknad og se vilkår og betingelser ved å trykke på knappen under.

 
Lånekassen_RGB_farger.png

Finansiering

Vi er godkjent som lærested RessursAkademiet av Lånekassen, så du kan søke Lånekassen om lån til Barne- og ungdomsarbeider VG2 Teori.