Munter forretningsmøte

Vi åpner opp nye dører for deg

Oppstart kurs Barne og ungdomsarbeider 17 januar 2022

   Barne- og ungdomsarbeider

Karriereverktøy

Vår visjon er å åpne nye dører for deg

Vi i RessursAkademiet jobber for å bidra til vekst og utvikling både for deg personlig og faglig.

 

Gjennom våre verktøy og nettkurs ønsker vi å åpne nye dører og belyse muligheter!

Veilede og undervise deg gjennom våre ulike modeller innenfor fagområdet Barne- og ungdomsarbeider, videregående opplæring for praksiskandidater.

 
Image by Nick Morrison